Welkom op de pagina van groep 8

Informatie voor ouders en leerlingen van groep 8 

 

Leerkrachten:  

 • Maandag en dinsdag: juf Marije 

 • Woensdag t/m vrijdag: juf Sanne 

Communicatie:  

Rapportfolio:

 • Op de schoolagenda (zie site) staan de data vermeld waarop de gesprekken zijn die plaatsvinden n.a.v. het rapportfolio. U kunt het rapportfolio elk moment inzien met de inlog die u heeft ontvangen.  

Cito en schooladvies V.O. 

 • In januari/februari worden de volgende citotoetsen afgenomen: rekenen, begrijpend lezen, spelling, taalverzorging en bij sommige kinderen AVI/DMT. 

 • De cito-eindtoets wordt afgenomen op 20 en 21 april. 

 • Het definitieve advies wordt gegeven in februari 2022. 

 • In maart 2022 moet de aanmelding voor het V.O. rond zijn. 

Werk voor thuis: 

 • De leerlingen krijgen wekelijks huiswerk mee.  

 • De woordenschatles van Nieuwsbegrip wordt thuis op de computer gemaakt. 

 • Voor wereldoriëntatie (geschiedenis, aardrijkskunde en biologie) en Engels moet 1 á 2 keer per maand geleerd worden voor een toets. 

 • Indien uw kind zijn of haar huiswerk herhaaldelijk niet heeft gemaakt, wordt u daarvan op de hoogte gesteld. 

Gym: 

 • We gymmen elke maandag en woensdag. 

 • De leerlingen gymmen in gymbroek en shirt en ze dragen gymschoenen. 

 • Lange haren graag in een elastiekje in verband met de veiligheid. 

 • Sieraden worden tijdens de gymles afgedaan. 

 • Als uw kind regelmatig geen gymkleding bij zich heeft, krijgt u bericht. 

Klassenouders:

 • Marjan, moeder van Matthijs 

 • Eveline, moeder van Fien 

 • Tanja, moeder van Fieneke 

 • Marieke, moeder van Pim 

Overige informatie: 

 • Veilig internetgebruik is belangrijk. Wilt u uw kind thuis ook begeleiden om hier goed mee om te gaan? 

 • Mobiele telefoons worden elke ochtend ingeleverd bij de leerkracht. 


deze website is gerealiseerd door Heutink ICT